Меню Затваряне

Психотерапия и консултиране

Как да избера добър психолог / психотерапевт?

На този въпрос отговорът е един и той е много простичък: Психотерапевт се избира със сърцето, на база вътрешно усещане.

Психотерапевтът ще бъде неутрален, воден от своите знания и умения, за да ти бъде полезен в конкретната ситуация, но неговият висококвалифициран труд и десетките заучени техники, които ще ти предложи, не биха били ни най-малка гаранция, че точно ти ще усетиш тяхната благодат върху себе си.

За да бъде ефективна работата между клиент и психотерапевт, основният критерий е един – и той се нарича позитивен пренос. С прости думи – когато влезеш в кабинета на своя терапевт – да усетиш желанието и готовността да разкриеш именно пред този човек себе си, да се чувстваш удобно и спокойно в негово присъствие, да усещаш връзка на доверие, да ти се говори, за това, за което обикновено мълчиш, да излизаш от кабинета му една идея по-окрилен, по-хармоничен, прероден.

Колко сесии при психолог са нужни?

Аз вярвам, че животът е за живеене и в никакъв случай не за терапия и психолози, например всяка сряда в 14.00 часа. В този смисъл терапията следва да е фокусирана върху идеята за постигане на ефективни резултати и осезаема промяна в рамките на един разумен срок.

Едва ли има по-богата, по-отговорна и по-възнаграждаваща роля от тази на психолога, наблюдаващ бързата, стабилна, положителна промяна в душата и живота на своя клиент.

Продължителността на терапията зависи от индивидуалните особености на всеки един случай, но опитът ми показва, че истински ефективната терапия следва да бележи положителна промяна в рамките на първите 4-8 сесии.

Как да разбера дали терапията е ефективна ?

Целта на психотерапията може да бъде разбита на десетки малки детайли – себепознание, себеприемане, себепромяна, разрешаване на конкретен проблем, овладяване на конкретно психично състояние, развитие на потенциала и т.н.

Но голямата, гранд цел на психотерапията е една и тя е – да се чувстваш добре, в кожата си, в живота си; да усещаш, че имаш прогрес в аспектите, в които си чувствал, че нещичко липсва; да прозреш, че ситуацията, която си намирал за безнадеждна, всъщност е едно предизвикателство, с което имаш силата, ресурса и порива да се справиш.

Можеш да бъдеш сигурен, че терапията работи успешно, когато чувствата на облекчение, надежда и хармония започнат да изместват предишни негативни настроения. Тази терапия наричам аз ефективна. Тази, която дава криле и нов хоризонт на човека. Дълг и задължение на душата е да бъде щастлива, а психотерапията е просто инструментът, който знае правилните стъпки към реализиране на поставените цели.