Меню Затваряне

Юношеството е началото на всички начала –  един многолик, динамичен и безспорно значим етап от живота на всеки човек – етап, в който се случват процесите по изграждане и формиране на личността, изграждане на ценностна система, вътрешни убеждения, перцепция, идентичност,  морални съждения, формиране на социални навици и модели на поведение.

Юношеството се характеризира също така с нарастване на потребността за автономност, самообособяване, опит за ефективно ситуиране на собствените лични потребности и адаптирането на околния свят към тях.

Изграждайки своята ценностна система и собствения Аз, юношата сформира своята уникалност на индивид с конкретни личностни специфики.

Много често родителите не могат да се адаптират към внезапните промени в характера на своите пораснали деца, не разбират мотивите за конкрентни техни постъпки и се стига до напрежение в отношенията, което никога не помага, а винаги вреди.

Мога да намеря общ език с детето ти и да бъда полезна за намирането на решения при следните проблеми:

–   трудности в общуването с родители и връсници

–   незадоволителни резултати в училище

–   стресови ситуации, промяна в средата и кризи

–   страхове, неувереност

–   депресивни състояния

Индивидът се ражда, но личността се изгражда!

Твоето дете е твоята радост, нека заедно му дадем простор и криле да се изгради като можеща, успешна и щастлива личност!