Меню Затваряне

Много неща са от изключителна важност за успешното партньорство. Там някъде обаче на първите места в класацията по важност стои именно комуникацията.

Неразбирането на другия, спонтанно създалите се конфликти, чувството за неприемане, прокрадващата се дистанцираност между партньорите – всичко това може да бъде в резултат на неправилна комуникация.

Думите са дар, а разговорът е най-прекият път към споделеността.

Искаш ли да знаеш правилните думи, с които да говориш с партньора си?

Да изразяваш себе си и желанията си по начин, по който да бъдеш чут и приет?

Да умееш да водиш дискусия, която да не прераства в скаднал и обиди, а точно обратното – да постигаш консенсус?

Искаш ли да заговориш  на един език с партньора си?

Струва си!

Правилният модел на комуникация понякога е спасителният пояс за семейството като единица. Семейното консултиране е подходящата стъпка да заявиш желанието си да говориш.